Сайт учителя
української мови та літератури
Монько Ніни Юріївни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Лютий » 24 » Завдання для індивідуальної роботи
10:04
Завдання для індивідуальної роботи

1. Запишіть слова, знявши риску.

Ново/українська, багато/тиражка, хлопець/богатир, полу/станок, жень/шень, південно/західний, західно/український, аби/хто, де/котрий, ні/хто, хтозна/який, будь/що, хто/небудь, аби/до/кого, хтозна/чому, на/поготові, полу/кіпок, на/пів/сон, пів/години, пів/яблука, пів/Ялти, пів/Європи, мимо/волі, повсяк/час, уві/сні, десь/інде, з/боку/на/бік, геть/чисто, в/наслідок, наче/б/то, з/під/брови, без...ахис...ний, ро...доріж...я, під...аш...я, с/про/соння, з/поміж/приятелів, з/початку/розповіді, с/початку, пр...вабл...вий, пр...гл...бокий, пр...пущ...ня, з/не/нацька, на/сторожі, ані/чичирк, до/ладу, чим/раз, на/гора, на/розхват, по/правді, один/ в/ один, коли/ не/ коли, на/гамуз, без/ угаву, до/ останку, на/ весну, на/льоту, зо/зла, аграрно/промисловий, важко/атлетичний, бавовно/биральний, багато/поверховий, бібліо/графічний, борошно/мельний, виробничо/фінансовий, високо/авторитетний, військово/повітряний, газо/подібний, далеко/східний, дво/змінний, електро/магнітний, єдино/вірний, механіко/технічний, миро/любннй, одно/процентний, природо/захисний, східно/європейський, вагоно/ремонтний, авторсько/правовий, світло/синій, ду­рень/дурнем, людино/день, плодово/ягідний, гірко/солоний, більш/менш, навчально/виробничий, пів/Криму, міні/футбол, лимонно/кислий, південно/західний, шести/тонний, воєн­но/стратегічний, відео/файл, обер/майстер, альфа/промені, схід­но/український, жар/птиця, на/жаль,військово/полонений, день/у/день, люби/мене, коли/не/коли, перекоти/поле, автомобільно/шляховий, міжнародно/правовий, жов­то/гарячий, кінець/кінцем, темно/зелений, кисло/солоний, пів/Ямайки, лісо/степ, фізико/математичний, діаметраль­но/протилежний, розтяг/стиснення, кіловат/година, крим­сько/татарський, супер/ мапкет, всесвітньо/історичний, північно/східний, п'яти/зірковий, військо­во/морський, всесвітньо відомий, всесвітньо –історичний, аудіо/система, агро/фірма, унтер/офіцер, бе­та/промені, західно/німецький, міні/диктант, стоп/кран, вій­ськово/зобов'язаний, пан/європейський, пів/країни, пів/ Ялти.

2. Запишіть сполуки слів, вибравши з дужок потрібну букву.

Сороки (і/й) орли; хліб (і/й) сіль; брати (і/й) сестри; правда (і/й) кривда; позаду (і/й)де; вона (і/й) не знала; може, (і/й) ти відпочинеш; (і/й)дуть дощі; (у/в)поратися вчасно; отже, (у/в) тебе свято; іди (у/в) воду; вони (у/в) школі; син (у/в) таборі; кинула (у/в) окріп; живе (у/в) Львові; віднеси (у/в) свою кімнату; знаєш (у/в)есь матеріал; снігом (у/в)крита; був (у/в) Одесі.

3. Запишіть слова з малої чи великої букви. Поставте, де потріб­но, лапки.

(К/к)итайська (Н/н)ародна (Р/р)еспубліка, (П/п)резидент (У/у)країни, (А/а)нтуан (Д/д)е (С/с)ент-(Е/е)кзюпері, (Знахід­на (Є/є)вропа, (У/у)жгородські (В/в)улиці, (С/с)хід прокинувся, (Б/б)лизький (С/с)хід, (М/м)айдан (Н/н)езалежності, (К/к)оран, (К/к)иївський (Н/н)аціональний (П/п)едагогічний (У/у)ніверситет (І/і)мені (М/м)ихайла (Д/д)рагоманова, (Б/б)удинок (П/п)исьменників, (В/в)ерховна (Р/р)ада (У/у)країни, (Л/л)уганська (Ш/ш)кола, (Н/н)емішаївська (Н/н)еповна (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (В/в)інницька (С/с)ередня (Ш/ш)кола № 7, (П/п)овість (Т/т)іні (3/з)абутих (П/п)редків, (С/с)ело (К/к)урячі (Л/л)ози, (0/о)рганізація (0/о)б'єднаних (Н/н)ацій, (С/с)узір'я (Ч/ч)умацький (Ш/ш)лях, (Л/л)ьвівська (К/к)онди-терська (Ф/ф)абрика (С/с)віточ, (М/м)едаль (3/з)а (Б/б)ойові (3/з)аслуги, (0/о)рден (К/к)нягині (0/о)льги, (Ш/ш)евченкове (С/с)лово, (Ш/ш)евченківський (В/в)ечір, (Ш/ш)евченківські (Р/р)ядки, (К/к)орейська (Н/н)ародна (Д/д)емократична (Р/р)еспуб-ліка, (П/п)рофесор (ГД)арвардського (У/у)ніверситету, (0/о)норе (Д/д)е (Б/б)альзак, (П/п)івденна (У/у)країна, (К/к)иївські (П/п)роспекти, (3/з)ахід протестує,' (Л/л)атин-ська (А/а)мерика, (Є/є)вропейська (П/п)лоща; (Б/б)іблія, (К/к)иївський (Н/н)аціональний (У/у)ніверситет (І/і)мені (Т/т)араса (Ш/ш)евченка, (Б/б)удинок (У/у)чителя, (К/к)а-бінет (М/м)іністрів (У/у)країни, (Х/х)ерсонська (Ш/ш)кола, (Н/н)едригайлівська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (М/м)иколаїв-ська (С/с)ередня (Ш/ш)кола № 24, (Н/н)овела (К/к)амінний (Х/х)рест, (М/м)істо (Ж/ж)овті (В/в)оди, (Т/т)овариство (Ч/ч)ервоного (Х/х)реста, (С/с)узір'я (М/м)олочний (Ш/ш)лях, (К/к)иївський (3/з)авод (А/а)рсенал, (М/м)едаль (3/з)а (0/о)борону (К/к)иєва, (0/о)рден (П/п)ошани, (Ф/ф)ранкова (П/п)оезія, (Ф/ф)ранківська (Х/х)ата, (Ф/ф)ран-ківська (П/п)ремія.

4. Запишіть слова, уставивши букви е, и

Вид..во, вар..во, слон..ня, горл.чка, вит..рати, перед..рати, пе­редереш, променистий, посеред..ні, прав..льно, благоч„стивий, , руч..чка, зробл..ний, кош.чок, п„ріг, л..вада,.мар..во, к...шеня, ма..во, випл…каний, удалеч..ні, кош..ня, сороч.лка, оч„рет, тр..вога, , кл..шоногий, пел..на, вел„тень, мар..во, печ..во, вул.чка, вит..рти, вит..рати, вип..реш, пом..рати, зал..денілий, кр..хкий, зв..тяжний, книж..чка, долон..чка, вип..щений, зупинятися.

5. Запишіть слова у дві колонки:

1) з наголосом на першому скла­ді; 2) з наголосом на другому складі.

Олень, ознака, вітчим, донька, дочка, фольга, дрова, куряти­на, квартал, було, спина, визвольний, читання, ненависть, випадок, вірші, форзац, новий, слина, кажу, колія, висіти, добуток, подруга, каталог, завдання, індустрія, довести, чорнослив, ненавиді­ти, заняття, заслання, видання, чорнозем, віднести, симетрія, черговий, чарівний, феномен, кілометр, занести, кропива, мережа, гуртожиток, листопад, урочисто, середина, санти­метр.

6. Випишіть слова, у яких можливе чергування о, є з і.

Промінь, ліс, робот, поріг, аптека, кінь, лось, політ, молот, бе­рег, сіль, молоко, осінь, піч, суглоб, торт, шоколад, носити.

7.Змініть форми поданих слів або доберіть до них спільнокореневі так, щоб відбулося чергування голосних звуків.

Колесо, гість, якір, щока, борода, рідний, овес, шість, чіпляти, кошеня, дігтяр, кістяк, гора, стелити, гониш, котити, стирати, випирати.

8. Випишіть слова, у яких можливе чергування приголосних звуків.

Пекарня, Олег, гараж, полюс, ранок, річний, кварц, порох, очний, Запоріжжя, коза, моряк, бік, князь, морока, писання, морж, каша.

9. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, апостроф.

Тьм..яний, розм..якшити, лижв..яр, загір..я, в..юнкий, пан..американський, з.їзд, сурм..яний., пан..європейський, пів..юрби, різьб..яр, рум..яний, медв..яний, Св..ятослав, В..ячеслав, поцв..яхований, трьох..ярусний, Григор..єв, Стеф..юк, грав..юра, кур..єр, черв..як, п..юре, б..юро, без..язикий, Монтеск..є., арф…ярка, торф…яний, серм…яга, мавп..ячий, пів.. ялини., моркв..яний

Торф..яний, бур..яний, двох..ядерний, між..ярусний, м..ят-ний, зв..язківець, трав..янистий, сер..йозний, пів..яблука, гороб..ячий, св..ятиня, супер..яхта, мавп..ячий, з..ініціювати, Му-рав..йов, Кир..ян, В..єтров, суб..єкт, Зв..ягель, духм..яний, без..ядерний, присв..ята, горохв..яний.

10. Запишіть слова у три колонки: 1) з м'яким знаком; 2) з апостро­фом; 3) без м'якого знака й без апострофа.

Кон..юнктура, ател..є, кур..йоз, ад..ютант, конферанс.є, консєрж, інтерв..ю, прем..єра, деб..ют, бракон..єр, бул..йон, ди­стриб'ютор, іл..юзія, кеш..ю, к..ювет, вар..єте, барел..єф, п..єдес-тал, Х..юстон, пасянс, б..ювет, ін...єкція, н..юанс, мад..яр.

11. Вставте, де треба, пропущені букви.

Д..верс..я, д..в..зія, ін..овац…я, д..ктат, Тал..ін.., д..скус..я, т..раж, реж..м, р..тм..ка, бр.гада, парф..м, юр..д..чний, міт..нг, математ..к, с..гнал, ветер..нар, ф..з..ка, ц..рк, аф..ша, х..рург, м..кроскоп, г..мн, Іспан..я, інж..нер, інст..тут, ізоляц..я, ж..рі, такс.і., пар.., попур.., пон.., Тун.c, Алж..р, Мадр..д, Б..рма, Ваш..нгтон, Н..л, Браз..лія, Атлант..ка, Аркт..ка, Пар..ж, Гол..андія, Марок..о, Ніц..а, шас..і, Ал..а, Ел..а, Жан..а, Шил..ер, От..ава, д..р..гент, Рус..о, ван..а, тон..а, барок..о, бравіс ...мо, ман..а, нет..о, бюл..етень, лібрет.о, мадон..а, віл..а, тон..а, пан..а, с..нусо..да, бр..кет, пр..ор..тет, Р..в..єра, Тал…ін.., С..ц..лія.

12. Тести з фразеології.

1. Знайдіть несинонімічні фразеологізми

А ні гу-гу — ні в тин ні в ворота

Б показати, де раки зимують — показати, де козам роги правлять

В туман вісімнадцятий — без лою в голові

Г мале й велике — старе й мале

Д усі фразеологізми синонімічні

2. Фразеологічний зворот вжито в реченні

А Сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека.

Б Не лякайся моєї любові, хоч сніги залягли, як літа.

В У небі вітер кучерявий колише теплую блакить.

Г Життя — єдина мить, для смерті ж вічність ціла.

3. Позначте фразеологічне сполучення, яке є синонімічним до фразеоло­гізму збити пиху

А танцювати під дудку Б намилити шию

В скрутити в три погибелі Г сам собі на умі

Д під п'ятою сидіти

4. Якщо є слово, з яким слово око не утворює фразеологізму, позначте його

А лихе

Б гостре Д з кожним словом твориться фразеологізм

В свіже

Г хазяйське

5. Якщо є помилка у тлумаченні фразеологізму, позначте її або букву Д

А хоч конем грай — багато місця

Б хоч мак сій — безвітряно

В хоч з лиця воду пий — вродливий

Г хоч в око стрель — безвихідне становище

Д помилки немає

6. Знайдіть рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення

А вийти в люди; вийти на дорогу; вийти сухим із води

Б відкрити душу; відкрити дорогу; відкрити очі

В..входити в норму; входити в колію; входити в русло

Г давати відсіч; давати перцю; давати по руках

Д жити, як вареник у маслі; жити, як горох при дорозі; жити, як у Бога за пазухою

7.Установіть правильне значення фразеологізму через п 'яте-десяте

А швидко

Б неправильно

В похапцем

Г давно

Д багато

13. Виконайте повний синтаксичний розбір речення.

У відкритому полі видно, як летять у вирій журавлі, як бродять по свіжій ріллі чорні граки, як сумує на самотній деревині сіра ворона, загорнута в чорну хустину (В. Гжицький).

 

Завдання виконати до 02.03.2018.

Переглядів: 257 | Додав: monko_n | Теги: фразеологія, українська мова, завдання, правопис, вправи | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
...
Щоб любити — треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити.
Василь Сухомлинський

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архів записів
Друзі сайту
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
  І НАУКИ УКРАЇНИ
 • УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОДА
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОІППО
 • ВІДДІЛ ОСВІТИ
  НІЖИНСЬКОЇ РДА

 • Copyright monko_n © 2019
  uCoz